تصمیمات روزانه ما بر اساس ۵ ارزش بنیادی شکل می‌گیرد:اصول اخلاقی، کار تیمی به سمت نقاط قوت، خدمت به مراجعین، رشد و مسئولیت پذیری.

بنیان‌گذاران آکادمی

تیمور میری


تیمور میری

مدیر و بنیانگذار FCA


مریم معتمد

هم‌بنیانگذار FCA

تیم اجرایی

عزیز میردار


عزیز میردار

مدیر اجرایی

مریم مددیان


مریم مددیان

مسئول بخش مالی

نازنین ملک بیکلو


نازنین ملک بیکلو

مدیر مشاوره دوره‌ها

آی‌سان بنی‌هاشمی


آیسان بنی‌هاشمی

مدیر اداری و پشتیبانی


کاوه وزیری

سرپرست تیم مشاور دوره ها


مریم غفاری برزگر

پشتیبان دوره‌ها


حمید حکاکی

مدیر بازاریابی


سارا فراکش

مشاور دوره‌ها


فرزاد غزنوی

کارشناس تولید محتوای ویدیویی

سها فراکش


سها فراکش

کارشناس مارکتینگ

پدرام مسکن


پدرام مسکن

حسابدار

محمدرضا اصغری


محمدرضا اصغری

ادمین سایت

تیم مدرسین FCA

تیمور میری


تیمور میری

تأییدیه فدراسیون

تیم تحریریه

فریبا خاکزاد


فریبا خاکزاد

سرپرست تیم تحریریه

سیمیندخت حسینی


سیمیندخت حسینی

عضو تیم تحریریه

شبنم نایبی


شبنم نائبی

عضو تیم تحریریه

سمانه کاظمی


سمانه کاظمی

عضو تیم تحریریه

نیما خلیلی


نیما خلیلی

عضو تیم تحریریه

نسیم لاهیجی


نسیم لاهیجی

عضو تیم تحریریه

محمد بیات


محمد بیات

عضو تیم تحریریه

خسرو اصلانی


خسرو اصلانی

عضو تیم تحریریه

حسین علی محمدی


حسین علی محمدی

عضو تیم تحریریه

فرزانه هراتی


فرزانه هراتی

عضو تیم تحریریه

داوود شهبازی


داوود شهبازی

عضو تیم تحریریه

انوشه نهاوندی


انوشه نهاوندی

عضو تیم تحریریه

تیم بادی


ماری غفاری

سرپرست تیم بادی


سارا فراکش

سرپرست تیم بادی

ژیلا سلامی


ژیلا سلیمی

عضو تیم بادی

سولماز رجایی


سولماز رجالی

عضو تیم بادی

سیما جوان


سیماجوان

عضو تیم بادی

سارا قنادی


سارا قنادی

عضو تیم بادی

ساناز نیاورانی


ساناز نیاورانی

عضو تیم بادی

سمانه کاظمی


سمانه سعادت کاظمی

عضو تیم بادی

پریناز زرگر


پریناز زرگر

عضو تیم بادی

مونا ولیزاده


مونا ولیزاده

عضو تیم بادی

محمد کمالی


محمد کمالی

عضو تیم بادی

معصومه احمدپناه


معصومه احمدپناه

عضو تیم بادی

مریم هاشمی


مریم هاشمی

عضو تیم بادی

مریم کاویانی


مریم کاویانی

عضو تیم بادی

ماندانا مافی


ماندانا مافی

عضو تیم بادی

ایمان میر وحابی


ایمان میروهابی

عضو تیم بادی

حسینیه رضایی


حسینیه رضایی

عضو تیم بادی

حامد جدیدی


حامدجدیدی

عضو تیم بادی

فرخ ناصری


فرخ ناصری

عضو تیم بادی

الهام مظاهری


الهام مظاهر

عضو تیم بادی

آنیتا آرام


آنیتا آرام

عضو تیم بادی