کسب و کار کوچینگ

قسمت دوم مصاحبه با آقای تیمور میری در ارتباط با نحوه آشنایی و تجربیات ایشان در حوزه کسب و کار کوچینگ

 

ادامه مصاحبه با آقای تیمور میری؛


دانلود جزوه‌ی «معرفی کوچینگ» اولین جزوه‌ی دوره‌های تربیت کوچ که مورد تأیید فدراسیون بین‌المللی می‌باشد.


عنوان این قسمت: تجربیات ایشان در زمان دانشجویی

 

 

270

مقاله‌های مرتبط