در اینفوگرافیک زیر، مدل آموزش کوچینگ در آکادمی FCA نشان داده می‌شود. این اینفوگرافیک نشان می‌دهد چگونه می‌توان با استفاده از یک مدل، آنچه را که طی یک فرایند خاص عرضه می‌شود (در مدل زیر برنامه‌های آموزشی FCA مدنظر است)، به‌صورت بصری نیز نشان داد. تنها با نگاه کردن به این مدل می‌توانید تشخیص دهید که به‌صورت کلی چه برنامه و روندی برای آموزش کوچینگ در آکادمی ارائه خواهد شد، هرچند جنبه‌های گوناگونی در این روند وجود دارد و فرایند کلی بسیار پیچیده است.

مدل آموزش کوچینگ آکادمی کوچینگ فارسی‌زبانان (FCA)

مدل آموزش مهارت‌های سطح ۱ کوچینگ در آکادمی کوچینگ فارسی‌زبانان

می‌توان در کنار این مدل از متون کمکی نیز استفاده کرد تا دانشجو به‌صورت اجمالی دریابد که در دوره‌های آموزشی FCA چه اتفاقی رخ می‌دهد.

ما در FCA گواهی سطح 1 کوچینگ برای فارسی‌زبانان را بر اساس مدل فوق ارائه می‌دهیم.

مدل ارائه کوچینگ:

هر شخص مدل کوچینگ منحصربه‌فرد خود را دارد و این فلسفه آکادمی است.
در بازار کوچینگ، تعداد فراوانی کوچ حضور دارند؛ که هنوز مدل و فرایندهای قدیمی کوچینگ را استفاده می‌کنند. در آکادمی بین‌المللی FCA به دانشجویان می‌آموزیم تا مدل کوچینگ خود را طبق تخصص خود و به‌طور اختصاصی برای بازار کار خودشان طراحی کنند.
تیمور میری – بنیان گذار و مدیر آکادمی کوچینگ فارسی‌زبانان

در اینفوگرافیک زیر مدل کوچینگ یکی‌ از دانشجویان آکادمی نمایش داده شده است:

مدل آموزش کوچینگ | اینفوگرافیک آموزش کوچینگ