توسعه کسب و کار کوچینگ

همواره یکی از روش‌های ارائه خدمات کسب و کار در دنیا بسترهای غیرحضوری ازجمله تلفن و سایر بسترهای مجازی بوده است. این روزها به دلیل شیوع و همه‌گیر شدن ویروس کرونا در سراسر جهان، افراد و کسب‌وکارها با تجربیات ویژه‌ای روبرو هستند. ما در زمان منحصربه‌فردی زندگی می‌کنیم و مشخص نیست که چه زمانی زندگی به روال معمول بازگردد. واضح است که در این روزها شیوع کرونا بر کسب و کارها اثرات مثبت و منفی فراوان داشته است. اگرچه متأسفانه این بیماری همه‌گیر باعث ایجاد ترس، اضطراب و استرس در سراسر جهان شده است، می‌توان به دید یک فرصت بزرگ و نه تهدید برای بسیاری از کسب‌وکارها ازجمله کسب و کار کوچینگ به آن نگاه کرد. ما کوچ ها همواره صدای امید در سرتاسر جهان بوده‌ایم و در شرایطی این‌چنین که ترس و اضطراب همه دنیا را فراگرفته است، مردم و کسب و کارها بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت ما هستند. ما کوچ ها می‌توانیم با ایجاد این فضای حمایتی کمک کنیم تا مردم بتوانند به‌ سلامت از این مرحله حساس که جهان در حال گذر از آن است عبور نمایند؛ بنابراین این مسئولیت در این زمان بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

سوپر ویژن کوچینگ

سوپرویژن کوچینگ، فرصتی در اختیار کوچ ها قرار می‌دهد تا آن‌ها در فضایی امن، محرمانه و حمایتگر از طریق گفتگو، تعمق و تأمل به پیشرفت و توسعه‌ حرفه‌ای مستمر دست پیدا کنند. خود این واژه از دو بخش تشکیل‌شده است: super و vision به معنای بررسی و نظارت به این مفهوم که کوچ و سوپروایزر، با هدف رسیدن به بالاترین عملکرد کوچ، به همراه هم بر روی نحوهٔ انجام کوچینگ او، بررسی، تعمق و نظارت می‌کنند.