چهارچوب‌های قوانین اخلاقی ICF

دانلود چهارچوب‌های قوانین اخلاقی کوچینگ ICF

چهارچوب قوانین اخلاقی[1]ICF، ارزش‌های اصلی فدراسیون بین‌المللی‌کوچینگ هستند که اصول و استانداردهای اخلاقی را برای همه متخصصان ICF (به تعاریف کلیدی رجوع کنید) تشریح می‌کند. رعایت این استانداردهای اخلاقی اولین صلاحیت از صلاحیت‌های اصلی کوچینگ است. این یعنی “درک اخلاق و استانداردها و استفاده مناسب از آن‌ها در کوچینگ و همه موقعیت‌های دیگری که مرتبط با کوچینگ است”. چهارچوب قوانین اخلاقیICF از طریق روش‌های زیر؛ برای تقویت تمامیت و یکپارچگی ICF و حرفه جهانی کوچینگ به کار می‌روند:

  • تعیین استانداردهای رفتاری مطابق باارزش‌های اصلی و اصول اخلاقیICF
  • راهنمایی برای فکر کردن، آموزش و تصمیم‌گیری به‌صورت اخلاقی
  • داوری و مراقبت از استانداردهای کوچینگ ICF از طریق فرآیند بررسی رفتار اخلاقی (ECR[2])
  • فراهم آوردن مبنایی برای آموزش چهارچوب قوانین اخلاقیICF در برنامه‌های آموزشی معتبر ICF

چهارچوب قوانین اخلاقیICF زمانی اعمال می‌شوند که متخصصان ICF در هر تعامل مربوط به کوچینگ، خود را به‌عنوان چنین نماینده‌ای معرفی کنند. این صرف‌نظر از این است که آیا یک رابطه کوچینگ ایجادشده است یا خیر. این آیین‌نامه وظایف اخلاقی متخصصان ICF در نقش‌های مختلف را بیان می‌کند به‌عنوان کوچ، منتور کوچ، سوپرویژن کوچ[3]، مدرس یا دانشجو کوچینگ در دوره‌های آموزشی یا کسانی که در نقش‌های رهبری ICF یا در نقش کارکنان پشتیبانی ICF هستند.

اگرچه فرایند بررسی رفتار اخلاقی(ECR) فقط برای متخصصین ICF اعمال می‌شود اما کارمندان ICF نیز متعهد به انجام رفتار اخلاقی، ارزش‌های اصلی و اصول اخلاقی‌ای هستند که در زیر چهارچوب قوانین اخلاقی ICF آمده است.

چالش کار اخلاقی بدان معنی است که اعضا به‌ناچار با موقعیت‌هایی روبرو می‌شوند که نیاز به پاسخگویی به مسائل غیرمنتظره، حل معضلات و راه‌حل برای مشکلات دارند. این چهارچوب قوانین اخلاقی به افراد کمک می‌کند که از طریق آن‌ها بتوانند رفتارهای اخلاقی که در شرایط مختلف لازم است را نشان دهند و راه‌های جایگزین را برای نشان دادن رفتارهای اخلاقی شناسایی کنند.

متخصصان ICF که چهارچوب قوانین اخلاقیICF را می‌پذیرند، تلاش می‌کنند به‌صورت اخلاقی رفتار نمایند، حتی اگر انجام آن شامل تصمیم‌گیری‌های دشوار یا رفتار شجاعانه باشد.

[1] -International Coach Federation

[2] -Ethical Conduct Review

۳- کسی که بر نحوه کوچینگ و اجرای کسب‌وکار کوچ نظارت دارد و کمک می‌کند فرد؛ کوچ بهتر، انسان بهتر و کسب‌وکار بهتری داشته باشد.