کتاب الکترونیکی بیزینس کوچینگ

کتاب الکترونیکی بیزینس کوچینگ چیست؟

کتاب الکترونیکی «بیزینس کوچینگ چیست»، نمایش دهنده‌ی موقعیت و جایگاهی رؤیایی برای افرادی است که عاشق بیزینس و هم‌زمان عاشق کار کردن با انسان‌ها هستند. احتمالاً شما کسب‌وکار خود را داشته، شاید هم در محیط‌های کاری متفاوتی کارکرده‌اید. اگر این‌طور است می‌دانید که مهارت‌های نرم یا مهارت‌های ارتباطی چقدر برای موفقیت کار کردن با دیگران اهمیت دارند. محتواهایی که در این کتاب الکترونیکی (به‌صورت فایل pdf) ملاحظه می‌کنید از دوره‌های آموزشی کوچینگ گرفته‌شده است. دانشجویانی که در این دوره‌ها ثبت‌نام می‌کنند، محتواهای آموزشی ویژه‌ی کوچ‌ها را دریافت کرده، در کلاس‌های آموزشی حضور یافته و با یکدیگر به تعامل می‌پردازند.