کتاب الکترونیکی چگونه کوچینگ به مدیران کمک می‌کند تا پتانسیل خلاقیت خود را افزایش دهند

مقدمه:

خلاقیت بدل به یکی از مهم‌ترین عوامل رقابتی در شرکت‌ها و محیط کسب‌وکار شده‌ است. خلاقیت و نوآوری شرکت‌ها برای تمایز محصول و خدمات خود و حفظ یک موقعیت رقابتی جذاب برای بقای شرکت‌ها در محیط اقتصادی امروزی ضروری است.

بنابراین خلاقیت یکی از مهم‌ترین مهارت‌های ایجاد و توسعه در سازمان‌ها است. «اگرچه اجرا و تعامل بسیار ارزشمندند، مدیران عامل یک اولویت جدید درجه اول دارند: استخدام مدیران خلاق.» خلاقیت به‌عنوان کلید رهبری موفق در دنیای پیچیده‌ شناخته می‌شود. مطابق پژوهش انجام‌شده‌ی ای.بی.ام (IBM) در سطح جهانی طی سال ۲۰۱۰ (درباره خلاقیت در سازمان‌ها با 1500 مدیر اجرایی در سراسر جهان مصاحبه شده است) مهم‌ترین ویژگی‌های رهبری در پنج سال آینده شامل خلاقیت (۶۰ %)، یکپارچگی(۵۲ %) و تفکر جهانی (۳۵ %) است. این گزارش می‌گوید، «موفقیت نیازمند تفکر تازه و نوآوری پیوسته در تمام سطوح سازمان است». برای بقاء، سازمان‌ها نیازمند نوآوری، توسعه بازارهای جدید، یافتن راه‌حل‌های جدید و ایده‌های جدید هستند.

هم‌زمان که شرکت‌ها به دنبال بهترین افراد خلاق برای استخدام هستند، جدای از هرگونه فعالیتی که انجام می‌دهند باید خلاقیت مدیران خود را گسترش دهند و بهترین محیط را برای آن‌ها فراهم کنند. شرکت‌ها نیاز به ایجاد زمینه‌ای دارند که کارکنان را به غوطه‌ور شدن در تجربه خلاق و توسعه‌ی الگوهای رفتار خلاق در تمام سطوح سازمان تشویق ‌کند؛ مکانی که در آن افراد حس اعتماد را توسعه می‌دهند، بر موانع ذهنی خود غلبه می‌کنند و بهترین راه برای رسیدن به ایده‌های جدید را فراهم می‌کنند.