آکادمی‌کوچینگ‌ FCA انگلستان

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

آکادمی‌کوچینگ‌ FCA انگلستان

کشور

11

شهر

1

مشخصات حرفه‌ای

درباره من

آکادمی بین‌المللی کوچینگ FCA انگلستان در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را با آموزش مهارت‌های کوچینگ را به‌صورت مجازی و به زبان فارسی آغاز نمود1. «بیشتر در مورد آکادمی بخوانید»