دانشجویان کوچینگ در آکادمی FCA

آکادمی کوچینگ FCA‌ انگلستان با توجه به شرایط جدید حاکم بر جهان و همین‌طور شرایط خاص عزیزان در ایران، نحوه‌ی پرداخت و شرایط پرداخت بسیار ویژه‌ای برای شرکت در دوره‌های کوچینگ در نظر گرفته که در مدت محدود با ظرفیت محدود آن را ارائه می‌دهد. می‌توانید با رزرو رایگان وقت مشاوره از این شرایط و چگونگی استفاده از آن مطلع شوید.