می توانید از روش‌های زیر با آکادمی در تماس باشید:

تماس برای دریافت اطلاعات دوره‌ها و ثبت‌نام:

تماس دانشجویان:

[لطفا از فرم بالا برای تماس با امور دانشجویان استفاده نمایید]